Een CRM systeem in de paardenwereld

Paarden en pony’s worden al jarenlang gebruikt om op te rijden en veel kinderen willen graag op paardrijles. Met name bij meisjes is deze sport populair. Uit onderzoek is gebleken dat de omgang met paarden erg goed is voor mensen en kinderen in het bijzonder. Daarom zetten steeds meer ouders zich over hun angst voor ongelukken heen en stimuleren vervolgens hun kinderen om naar een manege te gaan.

Therapie met paarden neemt de laatste jaren een steeds prominentere plaats in binnen de gezondheidszorg. Paardenliefhebbers die tevens graag met volwassenen of kinderen werken die geestelijke problemen hebben, kunnen deze passies met elkaar combineren door middel van het geven van therapie of coaching met paarden.

Een speciale manege voor equitherapie openen

Om je klanten en de paarden goed te begeleiden tijdens de therapiesessies zul je een opleiding moeten volgen.

Er zijn verschillende manieren om paarden in te zetten voor mensen met psychische problemen. Als eigenaar van de manege kun je bepalen of je een speciale richting kiest of dat je meerdere therapievormen aanbiedt.

Het is uiteraard belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de problematiek van je cliënten. Hiervoor is een CRM-systeem zoals dat van Lime technologies ideaal. Hierin kun je alle belangrijke gegevens vastleggen en de voortgang van je individuele cliënten bijhouden. Wanneer iemand anders de sessies overneemt, kan deze persoon gemakkelijk belangrijke gegevens terug vinden. De mensen van Lime technologies kunnen je adviseren over het beste pakket. Vervolgens zal Lime technologies op jouw verzoek een CRM-systeem op maat maken, zodat hetgeen er in opgenomen wordt, relevant is voor je bedrijf.

Voortgang bijhouden in een CRM-systeem

Met de ondersteuning van Lime technologies kun je de cliënten optimaal begeleiden en bij eventuele vragen te woord staan naar aanleiding van de verzamelde gegevens. Het kan voor iemand erg prettig zijn om bijvoorbeeld niet steeds opnieuw te moeten vertellen met welk paard hij of zij het liefst werkt en waarom. Tegelijkertijd kunnen de gegevens in het CRM-systeem juist aanleiding zijn om de cliënt over te halen om eens met een ander paard aan de slag te gaan om te zien waar er verschillen zijn. Het ene paard reageert heftiger op menselijk gedrag dan het andere en dat is de kracht van deze therapie.

Het is natuurlijk de bedoeling dat er voortgang geboekt wordt en om dit inzichtelijk te houden is goede registratie hiervan noodzakelijk.

rachele